Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties?

MoreApp is gehecht aan haar kernwaarden en staat voor een betere en meer duurzame wereld. Met deze reden vertel ik je graag over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Weet jij wat deze doelen precies inhouden? En hoe MoreApp bijdraagt aan deze doelen? Lees dit artikel om meer te weten te komen.

Bedrijven zijn zich meer en meer bewust van het belang van een betere zorg voor de planeet, maar ook van de mens. Vanaf het begin heeft MoreApp haar mensen altijd als een van de topprioriteiten beschouwd. In een breder perspectief staat MoreApp voor een betere wereld en werken we hard aan een positieve impact op het milieu. Met deze reden vertel ik je graag over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en hoe MoreApp hieraan bijdraagt.

Wat betekenen Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

Waar staan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor? Het is een programma, opgezet door de Verenigde Naties, om universele veranderingen met betrekking tot vrede en welvaart in alle landen door te voeren. Het is een oproep tot actie om het milieu te beschermen en een einde te maken aan armoede. Het programma is onderverdeeld in 17 onderling verbonden doelen, waaronder klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid, economische ongelijkheid, innovatie en meer. Het UNDP (United Nations Development Programme) is in januari 2016 in gang gezet en streeft ernaar dat elk land in 2030 deze doelen weet te bereiken.

null

Wat zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

 1. Geen armoede. Het beëindigen van alle vormen van armoede is de topprioriteit van het programma. Het is de meest uitdagende kwestie waarmee de mensheid te maken heeft. Het armoedecijfer is gedaald sinds de jaren 90, maar 736 miljoen mensen op aarde leven nog steeds in extreme armoede. De VN-uitdaging is het vergroten van de middelen voor de meest kwetsbare gemeenschappen en het bieden van ondersteuning aan regio's die getroffen zijn door klimaatrampen.
 2. Geen honger. Vooruitgang is er geboekt op het gebied van honger en ondervoeding in ontwikkelingslanden. Helaas bestaat ondervoeding nog steeds. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle mensen het hele jaar door voldoende voedsel hebben door de landbouw te promoten en steun te geven aan boeren.
 3. Goede gezondheid en welzijn. Gezondheid en welzijn zijn al gegroeid. De levensverwachting is bijvoorbeeld toegenomen, kinder- en moedersterfte zijn gedaald. Het begint met het eten van gezond voedsel en het op peil houden van de hydratatie. Deze verbeteringen zijn ongelijk op de planeet. Het doel van de Verenigde Naties is om iedereen een goede gezondheid te bieden.
 4. Kwaliteitsonderwijs. 57 miljoen kinderen gaan nog niet naar school. Het door de VN gelanceerde programma is om met kwaliteitsonderwijs alle jongens als meisjes te bereiken.
 5. Gendergelijkheid. Hoewel de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen zijn afgenomen, zijn er nog steeds barrières die kunnen worden doorbroken. Dit doel moedigt vrouwen aan om leiders te zijn op de werkplek en benadrukt de gelijke rechten tussen beide geslachten.
 6. Schoon water en sanitair. Waterstress en tekorten treffen 40% van de mensen. Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot schoon water. Hiervoor zijn investeringen in infrastructuur nodig en het aanmoedigen van hygiëne, evenals het behoud van natuurlijke hulpbronnen.
 7. Betaalbare en duurzame energie. Schone energie ondersteunt de groei en helpt het milieu. Het doel van de Verenigde Naties is om de infrastructuur uit te breiden en technologie te gebruiken om overal ter wereld efficiënte energie te leveren.
 8. Eerlijk werk en economische groei. Het aantal werknemers dat in extreme armoede leeft, is de afgelopen jaren afgenomen. Ongelijkheid bestaat nog steeds. De doelen bevorderen groei en stimuleren het creëren van banen om een einde te maken aan de ongelijkheid.
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur. Investeren in technologie en infrastructuur is essentieel om economische groei te bevorderen. In feite wil de VN de digitale kloof verkleinen door meer informatie en kennis over innovatie te delen.
 10. Ongelijkheid verminderen. Inkomensongelijkheden zijn de afgelopen jaren toegenomen. Om de ongelijkheden te verminderen, beoogt het programma directe buitenlandse investeringen te bevorderen en toezicht te houden op de financiële markten.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen. Steden groeien erg snel, wat betekent dat er investeringen in infrastructuur nodig zijn. Duurzamere steden bereiken betekent het bieden van zowel loopbanen, kansen op werk als goede huisvesting bieden.
 12. Verantwoorde consumptie en productie. Duurzame consumptie en productie kan worden bereikt door alle belanghebbenden, consumenten en bedrijven aan te moedigen afval te verminderen en te recyclen.
 13. Klimaatactie. +20 is het aantal centimeters dat de zeespiegel sinds 1880 is gestegen. De opwarming van de aarde is een collectieve en urgent aandachtspunt. Het doel van de Verenigde Naties is om in 2020 jaarlijks 100 miljard US$ te verzamelen om de ontwikkelingslanden te helpen met het aanpassen aan de klimaatverandering.
 14. Leven in het water. 13.000 stukjes plastic worden elke vierkante kilometer in oceanen aangetroffen waardoor vissoorten in gevaar komen. Het belangrijkste doel is om mariene ecosystemen te beschermen tegen vervuiling door de implementatie van internationale wetten voor het behoud van de oceanen te verbeteren.
 15. Leven op het land. De natuur is wat ons in leven houdt: het levert voedsel en zuurstof. Elk jaar verdwijnen er 13 miljoen hectare bossen die de biodiversiteit en het dierenleven in gevaar brengen. De Verenigde Naties versterken de behoefte aan gemeenschappelijke actie om de wereldwijde biodiversiteit te behouden.
 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten. Geweld, conflicten en onveiligheid hebben een negatief effect op de ontwikkeling van landen. Het doel is om samen met overheden mensenrechtenwetgeving te bevorderen om deze problemen te verminderen.
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken. Al deze doelen zijn bereikbaar als partnerschappen en samenwerking worden bevorderd. Internationale handel en steun aan ontwikkelingslanden zal iedereen op een eerlijke manier ten goede komen.**

Hoe Draagt MoreApp bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

MoreApp ondersteunt en draagt bij aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties worden geïmplementeerd door dezelfde waarden na te leven. MoreApp's doel is bedrijven de mogelijkheid te bieden papierloos te werken. Dat doen we met het aanbieden van een tool voor het digitaliseren van processen. In een breder perspectief nemen we zowel mannen als vrouwen aan op een gelijkwaardige manier, bevorderen we efficiënte samenwerking en helpen we steden en overheden met het besparen van papier. MoreApp gelooft in een betere toekomst en onthoud... elke kleine bijdrage telt... kleine stapjes, grote beloningen!

Nu je weet hoe MoreApp bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, meld je aan om zelf fantastische digitale formulieren te maken!

Bronnen:

*Afbeelding: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html

**Tekst: https://www.undp.org/content/undp/en/home.html

Ga vandaag nog digitaal!

Wij planten bomen voor iedere MoreApp klant! Lees Meer

© MoreApp | Security | Privacy